Köp böckerna

Streetsmart på nätet

Streetsmart på nätet – om ungas vardag och vuxnas oro

Det är i min värld helt avgörande att vi nyanserar bilden av internet och att vi fokuserar på hur vi kan hantera denna numera självklara arena. När jag träffar elever märker jag tydligt att de rör sig i en värld där de skickligt hanterar tekniken, men faktiskt inte riktigt vet hur de ska hantera de mänskliga relationerna som uppstår, eller hur de ska skydda sig själva. Bland vuxna är okunskapen om umgängesformer och användning ofta så stor att de inte kan stötta och hjälpa de unga när det behövs. Vid mina skolbesök utgår jag ifrån verkliga händelser och diskuterar konkreta sätt att skydda och hjälpa, som riktar sig till de olika grupperna.

Med jämna mellanrum avslöjas också nya nätsexhärvor, likt den med Alexandramannen, som jag berättar om i min bok med samma namn. Just nu pågår en polisutredning i Västsverige, och en i Malmö. Frågorna kretsar kring varför det fortsätter att hända, fast både unga och vuxna numera känner till riskerna. Det finns många orsaker förstås, som likaväl funkar som förklaringar till andra jobbiga saker som barn och ungdomar är med om på nätet. En, som jag ser det, är de välmenande råd och regler som kanske i själva verket gör de unga till lätta byten. Jag tänker främst på anonymiteten som gör det mycket svårt för våra unga att veta ifall den de pratar med är schysst eller inte. Om det skriver jag här.

Det som också är viktigt att lyfta fram är hur ofta unga står utan vuxna som kan hjälpa till. Tjejerna i böckerna Alexandramannen och Addad på nätet (ungdomsversion), ger sina förklaringar till det de varit med om. Ingen av dem hade vuxna omkring sig som hjälpte dem när de utsattes för påtryckningar, krav och förväntningar. En sammanfattning av det har jag skrivit på Svenska Dagbladets Brännpunkt. Läs inlägget här.

Vi matas rejält mätta av alarmistiska budskap om internet som en laglös och farlig plats där brottslingar, mobbare och pedofiler härjar fritt. Oftast har avsändarna en agenda; säkerhetslösningar att sälja, eller någon tjänst eller något projekt där de tjänar på uppfattningen om nätet som en riskfylld plats. Det är problematiskt tycker jag att vi inte har en mer kritisk hållning till larmen. Som häromåret, till exempel. Då spreds okritiskt den svarta rubriken: ”160 000 barn försöker porrsurfa i timmen”. Vid en närmare granskning blev siffrorna helt andra. Runt 20, bara. Ofta visar sig undersökningarna och rapporterna vara hårt vinklade och tolkade, ibland direkt osanna. Det finns flera exempel. Läs om det här.

Ytterligare en aspekt att diskutera är hur vuxna agerar på nätet. Barn gör som bekant som vuxna gör, och kanske är vuxnas beteenden en av de viktigaste förklaringarna till att det sprids kränkningar och hat på nätet. Det resonerar jag om tillsammans med nätforskaren Marcin de Kaminski här:

En sak är klar. Unga behöver hjälp att bli streetsmarta på nätet, de behöver veta hur de konkret ska ta reda på vem de har kontakt med, de måste lära sig att lyssna när varningsklockorna ringer och veta vad de ska göra. Hur de ska ta ansvar för sig själva och andra. Och de behöver vuxna för att förstå och hantera sin omvärld. Vuxna som inte är så ängsliga, och som inte köper alarmistiska budskap utan att ifrågasätta, som förstår att nätet är en del av vår värld, full av häftiga möjligheter.

Träffar med elever (högstadium och gymnasium):

”Vaddå, bilderna på Instgram var ju bara ett skämt.”

”Hur ska man veta vem det är man typ snackar med?”

”Jag kan lika gärna dö, för alla har läst kommentarerna.”

Föreläsningen utgår ifrån elevernas vardagsmiljö på nätet och deras egna erfarenheter och värderingar. Vi pratar om vad det är som får människor att hänga på när det bildas kränkande grupper på exempelvis Facebook och Instagram, när mobbning drar igång på Ask eller när bilder och rykten sprids. Om vad som är okej och inte okej. Om skillnaden på det som händer på nätet och utanför nätet. Om hur det känns att vara utsatt och att utsätta. Om hur lätt det är att luras – och att bli lurad.
Och om när det absolut är dags att ta hjälp från vuxna – och hur man då kan få vuxna att lyssna. Katia Wagner resonerar också om varför vuxna blir oroliga, och hur ungdomarna själva kan tackla det. Helt enkelt om hur de kan ta ansvar och kontroll över sin tillvaro på nätet.
Eleverna får konkreta verktyg för att skydda sig själva, till exempel hur man kan ta reda på ifall en människa bakom en anonym identitet verkligen finns. Flera nya nätsexhärvor visar hur svårt det är att förstå vem som döljer sig bakom en profil och att det kan få mycket allvarliga konsekvenser. Vi pratar om hur de kan skydda sig från att bilder och annat privat material sprids. Hur de själva kan agera och ta ansvar för sin egen säkerhet, och andras. Vi diskuterar källkritik och utgår hela tiden ifrån ungdomarnas egna kompetenser och upplevelser.
I den här föreläsningen använder Katia Wagner sina erfarenheter från många tidigare träffar med elever, men också utifrån sitt journalistiska arbete, bland annat reportage i ämnet och hennes böcker Alexandramannen och Addad på nätet. Föreläsningen för eleverna fokuserar konkret på aktuella händelser och företeelser på nätet just nu; populära sidor och grupper, händelser och viktiga berättelser som sprids.

Träffar med skolpersonal:

”En av mina elever har blivit uthängd på nätet, hur ska jag göra?”

”Måste jag som lärare hantera deras bråk på nätet?”

”Min elev har lagt ut utmanande bilder på nätet som spritts på skolan, hur ska jag prata med henne?”

”Ska jag som lärare bli kompis med mina elever på Facebook?”

På varje skola uppstår dagligen situationer som måste hanteras, men där skolpersonalen inte alltid vet hur. Det uppmärksammade Instagramkontot som ledde till stor oro på flera skolor och ett upplopp i Göteborg under vintern 2012 är ett exempel. Katia Wagner har under flera år intervjuat ungdomar om deras vardagsmiljö på nätet, om hur de skyddar sig själva, om varför de inte ber vuxna om hjälp när det händer jobbiga saker. Under föreläsningen resonerar Katia Wagner kring olika sätt att möta barn och ungdomar i det de är med om. Hon lyfter fram konkreta verktyg att använda för att hjälpa eleverna att bli streetsmarta på nätet och diskuterar hur skolpersonal kan agera i olika situationer.
Efter föreläsningen kan det bli strukturerade grupparbeten kring verkliga händelser och situationer med syfte att reflektera över hur skolpersonal kan agera. Katia Wagner ger också förslag som skolan kan arbeta vidare med i undervisningen på teman som nätsäkerhet, användning och förhållningssätt.

Träffar med föräldrar:

”Hur ska jag som förälder få veta vad de sysslar med, de berättar ju aldrig?”

”Det händer en massa farliga saker på internet, hur ska jag skydda mitt barn?”

”Är det okej att kräva lösenord och smygläsa sms?”

Det är inte lätt att vara förälder till våra nätvana barn och ungdomar. Internet är en del i deras vardagsmiljö och de står i ständig kontakt med varandra. Om inte i datorn så i mobilen. Det är inte konstigt att det blir diskussioner och konflikter därhemma, som kanske slutar med att ungarna säger: ”du fattar ingenting” och att vi föräldrar hotar med datorförbud och indragen mobil.
På ett sätt kanske ungdomarna har rätt. Vi fattar inte riktigt vad de sysslar med, hur det funkar och varför de tycker det är så kul. Samtidigt har vi synpunkter på att de är online så mycket. Vi är också matade med larmrapporter om hur farligt det är på nätet, hur utsatta och oskyddade våra barn är, utan att vi själva vet hur vi ska kunna skydda dem. Det skapar oro och rädslor som ofta blir ingångar till våra samtal. Kanske kontrollerar vi och förbjuder, snarare än diskuterar och hittar gemensamma förhållningssätt? När ungdomar råkar illa ut väljer många att inte vända sig till vuxna för att få hjälp.
Samtidigt behöver barn och ungdomar stöd i att förstå det de är med om, och hjälp att sätta gränser innan det händer jobbiga saker.

Utifrån sina många möten och intervjuer med ungdomar, föräldrar och professionella vuxna resonerar Katia Wagner kring hur vi kan få ordning på vår vuxenoro. Hon har granskat larmrapporter och lyfter fram konkreta verktyg att använda för att hjälpa ungarna att bli streetsmarta på nätet. Hon diskuterar hur man som förälder kan ta sig igenom jobbiga diskussioner och sätta gränser när det behövs.
Katia Wagner har själv två tonårsdöttrar och delar med sig av sina erfarenheter. Föräldraträffen innehåller föreläsning och frågestund, samt gruppdiskussion när sådana önskas. Syftet med diskussionerna är att ge föräldrar möjlighet att reflektera och pröva olika tänkesätt med varandra. Träffarna pågår 1,5-2 timmar och riktar sig till föräldrar med barn i högstadiet och gymnasiet.

Om Katia Wagner:
Under sina 17 år som reporter på Sydsvenskan har Katia Wagner skrivit många uppmärksammade reportage om barn och unga i utsatta situationer. 2008 kom hennes debutbok Alexandramannen, en berättelse om vår tids största nätsexhärva, som nominerades till Guldspaden, och prisades med Wendelapriset för bästa socialreportage. Året därpå kom ungdomsversionen Addad på nätet som används flitigt i skolor. Sedan dess har Katia Wagner arbetat med föreläsningar, projekt på skolor och utbildningsträffar med vuxna som arbetar med barn och ungdomar. Katia Wagner bor i Skåne och har två tonårsdöttrar.

Några elevröster från föreläsningar:

”Hon hade verkligen stor kunskap om internet och det gjorde nog att elever tyckte det var skönt att äntligen en vuxen hade kunskap.”

”Hon pratade om saker jag tror att de flesta ungdomar bör veta. Det är viktigt att man tänker på vad man skriver och vem man skriver till. Man måste vara informerad om hur folk kan bete sig på nätet så att man passar sig. Jag tyckte Katia Wagner var en riktigt mega jättebra föreläsare.”

”Man var aldrig uttråkad. Det märktes att hon pratat med ungdomar förut. Jag fick verkligen upp ögonen för saker jag aldrig tänkt på. Bra inställning mot ungdomars tankegångar och åsikter.”

Vuxenröster:

”Vill du hjälpa dina elever att få en ingående förståelse hur man beter sig på nätet? Vill du ge dina elever en enastående föreläsning om går hand i hand med skolans styrdokument? Om svaret är ja ska du bjuda in Katia Wagner till din skola! Katia är en oerhört skicklig föreläsare som befinner sig i ungdomars Internetvärld.”

Cecilia Hopkins, lärare på praktiska Taserudsgymnasiet.

”Katia Wagner föreläste i samband med vår ”Sunt sinne-vecka” och lyckades med konststycket att trollbinda eleverna på högstadiet och gymnasiet med sitt synnerligen viktiga budskap. Vi i personalen och eleverna var omskakade men glada över att få ta del av den informationen. Katia Wagner önskar vi i framtiden som ständigt återkommande gäst i samband med vårt ”Sunt sinne”- tema.

Lars-Inge Bjärlestam, rektor Estetiska skolan i Arvika.

”Verkligen superbra, många råd och tips.”

Åsa, mamma med dotter på högstadiet.

”Katia Wagner öppnar upp för samtal kring hur vi bäst stöttar våra ungdomar och kring hur vi kan förändra vårt eget beteende för att därmed påverka ungdomars beteende på nätet. Att vi har möjlighet och skyldighet att påverka och stötta är självklart, här är första steget mot att skaffa sig verktygen.”

Jenny Zander, rektor Kunskapsskolan.

”Bra upplägg. Både elever och lärare var mycket nöjda”.

Susanne Bergquist, lärare.

Radioinslag Studio Ett; http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1637&sida=2
Från Arvika; http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5448488